سامانه فراگیر آموزش
  • 1/1
    فراخوان ثبت‌نام وبرگزاری مرحله پنجم مشاوره کتابدار 1400/07/26

با عنایت به استمرار برگزاری دوره‌ی مشاوره کتابدار،‌ فراخوان ثبت‌نام برگزاری مرحله پنجم این مجموعه با عنوان‌های «آشنایی با ادبیات گمانه‌زن» و «روانشناسی عامه‌پسند» به شرح جدول ذیل اعلام می‌گردد.  مقتضی است دستور فرمائید همکاران علاقه‌مند با توجه به مشخصات هر دوره و با تأکید بر رعایت دقیق ضوابط و اطلاعات و زمان‌بندی مندرج در تقویم پیوست، اقدام به ثبت‌نام کنند.

 

عنوان دورهتاریخ ثبت نامتاریخ آزمونمخاطبان دوره
مشاوره کتابدار: ادبیات گمانه‌زن

از

دوشنبه 1400/07/26

تا

پنج‌شنبه 1400/08/06

شنبه

1400/09/06

کتابداران/ مسئولان کتابخانه‌ها/
رؤسا و کارشناسان (ستاد مرکزی و استانی) ادارات: امور کتابخانه‌ها، امور فرهنگی و تأمین منابع

مشاوره کتابدار: روانشناسی عامه‌پسند

از

دوشنبه 1400/07/26

تا

پنج‌شنبه 1400/08/06

سه‌شنبه

1400/09/09

کتابداران/ مسئولان کتابخانه‌ها/
رؤسا و کارشناسان (ستاد مرکزی و استانی) ادارات: امور کتابخانه‌ها، امور فرهنگی و تأمین منابع

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )